Fong Fong video

DJ Fong Fong showcasing the Ortofon Concorde Q.Bert.

Amazing scratch skills